Modyfikowanie danych EXIF

By kuba • Zagadnienia techniczne • 23 May 2009

What is EXIF

Exchangeable imagev file format (Exif) is a specification for the image file format used by digital cameras. The specification uses the existing JPEG, TIFF Rev. 6.0, and RIFF WAV file formats, with the addition of specific metadata tags. It is not supported in JPEG 2000, PNG, or GIF.

Edytowanie EXIF

ExifTool napisany przez Phil Harve

ExifTool jest biblioteką napisaną w Perl z CMD skryptem służącą do czytania, pisania i edytowania meta-danych zawartych zdjęciach, filmach innych plikach. Program można ściągnąć z tu.

 • Pomoc: exiftool -k
 • Ustawienie daty utworzenia:
  exiftool "-createdate=2001:01:01 00:00:00" *.jpg .
 • Modifikowanie daty utworzenia wszystkich plików w katalogu:
  exiftool "-createdate=2001:01:01 00:00:00"

Exiv2

Darmowy program do ściągnięcia z http://www.exiv2.org/

Sprawdzenie opisu zdjęcia:

 • exiv2.exe -pi “./20070211 Moltawa/009_G.JPG”

Dodanie komentarza widocznego w picassie:

 • exiv2.exe -M"set Iptc.Application2.Caption nowy comment" "./20070211 Moltawa/009_G.JPG"

A tu skrypcik w Ruby, który dopisał do wszystkich EXIFów komentarze wyciągnięte z pliku tekstowego:

comment_home_dir = 'c:\Users\kuba\Zdjecia\!Generate_galery'
picture_home_dir = 'c:\Users\kuba\Zdjecia\2010_2011_RTW'
index = 'index.html'

array_dirs = []
File.open( "dirs.txt" ).each { |line|
    array_dirs.push( line.chomp )
}

cmd = ""
index_file = ""
photo_file = ""

array_dirs.each { |d|
    index_file = comment_home_dir + "\\" + d + "\\" + index
    puts index_file
    begin
        File.open( index_file ).each { |line|
            if line =~ /\<img src=\"(.*)\" alt=\"(.*)\" title=\"/
                photo_file = picture_home_dir + "\\" + d + "\\" + $1
                cmd = 'exiv2.exe -M "set Iptc.Application2.Caption ' + $2 + '" "' + photo_file + '"'
                system( cmd )
                puts d + "\\" + $1 + " done."
            end
        }
    rescue
        puts "ups"
    end    
}

Comments are closed.

 • RSS
 • Facebook
 • Google+